Middelburg

Kazerne aan de Zuidsingel


Militair Hospitaal 1795 - ? ? ? ?
" Kloveniersdoelen "
Tot 2004 " Centrum Nieuwe Muziek "Oude Kazerne Korte Noordstraat
1849 - 1940
In de Tweede Wereldoorlog grotendeels door brand verwoest.S.D.O.A.
School Dienstplichtige Officieren Administratie

Generaal Majoor Berghuijs Kazerne
1962 - 2003
1e Centrale Opleidingsschool voor Administratief Kader - 1-COAK
Aan de Korte Noordstraat / Zuidsingel
Gesloopt om plaats te maken voor het A-theater.

Barakkenkamp "Het Modderoord"
aan de Nadorstweg

Protestants Militair Tehuis
Zuidsingel 126

Katholiek Militair Tehuis


Aanbiedingen en informatie