Ede

Kamp bij Ede ( 1902 )

Kazerne der Bereden Wapens
Cavalerie en Artillerie
1906

Kazerne Emplacement
IIe Artillerie Brigade
( Van Essen en de Arthur Kool Kazerne )

Van Essen Kazerne
Ontwerp : EAI Kapitein van Stolk
1907

Arthur Kool Kazerne
Ontwerp : EAI Kapitein van Stolk
1907

P.L. Bergansius Kazerne
Ontwerp : EAI Majoor E. van der Staay
1936

Van Essen, Kool en Bergansius Kazerne

Barakkenkamp aan de Padberglaan

Infanterie Kazerne
1904

Johan Willem Friso Kazerne
1904 - heden
Naar ontwerp van de EAI Kapitein Van StolkMaurits Kazerne
aan de Nieuwe Kazernelaan 10
1904 - heden
Naar ontwerp van de Kapitein Van Stolk

Elias Beeckman Kazerne
aan de Nieuwe Kazernelaan 10
Ontwerp : Kapitein der Genie A.G. Boost
1939 - heden

Simon Stevin Kazerne
Arnhemseweg 122

Militaire Woningen
Aan de Klinkenbergerweg

Christelijk Militair Tehuis
Maanderweg

Rooms Katholieke Hulpcantine ???

Katholiek Militair Tehuis
" Ons Bivak "
aan de Stationsweg

Rooms Katholieke Militairenvereniging

Protestants Militair Tehuis

Vluchtoord
" Scheldedorp "
aan de Arnhemsche straatweg

 Postkantoor aan de Kon. Wilhelminalaan

Aanbiedingen en informatie