Bergen op Zoom

Kamp " Kijk in de Pot "
Het Kampement van het 3e Regiment Infanterie

Cort Heijligers Kazerne
Ontwerp : Kapitein der Genie A.G. Boost
Heelulaan 50
1939 - 2002
Nu woningbouw met integratie van de voormalige kazerne.

Markiezenhof of PrinsenhofRavelijn op de Zoom

Kazerne Groot Arsenaal

Korenmarkt of Oranje Nassau Kazerne
Inmiddels, m.u.v. het keukencomplex waarin appartementen
gebouwd zijn, voor het overgrote deel gesloopt.

 Van m'n zus gekregen


Wilhelmina Kazerne
Kazerne der Veldartillerie
aan de Stoomstraatweg nu Burg. Stulemeijerlaan 3
Architect : J. Scheffer
Gebouwd in 1899 en in gebruik tot 1971,
vervolgens in 1978 overgedragen aan de gemeente die er vanaf 1982
de gemeentelijke muziek- en balletschool vestigde.
Nu CKB De Maagd

Militair Hospitaal
aan de Wouwschestraat

Protestants Christelijk Militair Tehuis
Auvergnestraat 27

Rooms Katholiek Militair Tehuis
Potterstraat


Aanbiedingen en informatie